Czym jest faktoring i do kogo jest skierowana tego typu usługa?

Dużo spółek, jakie zajmują się przykładowo handlem różnych produktów, powinna czekać na opłacenie swych faktur przez czas nawet kilku miesięcy. Jest to legalne, jednak nie usprawnia to działania spółki, ponieważ ma zły wpływ na płynność finansową konkretnej firmy.

Na szczęście istnieje pewne wyjście, jakie zezwala biznesmenowi, który sporządził fakturę z długim czasem jej opłacenia na praktycznie natychmiastowe uzyskanie funduszy. Jest to wykonalne dzięki tego typu usługi jak faktoring. Istnieją w niej trzy strony. spółka, która wystawia fakturę to faktorant. Przekazuje ona uprawnienia do danego zobowiązania na faktora, zatem firmę, jaka wypłaca faktorantowi równowartość danej faktury pomniejszoną o prowizję faktora. Ostatnią stroną umowy factoringu jest wierzyciel, który wciąż powinien opłacić fakturę, lecz już nie tak jak to początkowo miało być – faktorantowi, ale faktorowi.
panorama - pieniądze

Autor: Arek Olek
Źródło: http://www.flickr.com

Należałoby jednak wspomnieć, że towarem factoringu nie musiałyby zostać wyłącznie faktury. Mogą nim okazać się też świadczenia dodatkowe, określane działaniami ponadplanowymi o charakterze usługowym, między innymi poradnictwo czy też aktywności administracyjne, przykładowo inkaso należności. Usługa faktoringu jest skierowana do:
– przedsiębiorstw pragnących zabezpieczyć się przed niewypłacalnością swych odbiorców,
– firm poszukujących opcjonalnych źródeł finansowania bieżącej działalności,

– spółek szukających sposobów na zmotywowanie swoich kontrahentów do terminowego regulowania obciążeń,
– podmiotów gospodarczych szukających elastycznych i kompleksowych świadczeń finansowych,
– firm stosujących odroczone terminy płatności (kredyt kupiecki).