Kto to jest aktuariusz, gdzie on pracuje i jakiego rodzaju mógłby mieć wykształcenie?

Dużo ludzi nie spotkała się nigdy z przedstawicielem takiego zawodu jak aktuariusz. Powinien on mieć doświadczenie między innymi z zakresu rachunku prawdopodobieństwa, teorii ryzyka czy demografii.

specjalista

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com
Zgodnie ze stosowną ustawą, certyfikowanym aktuariuszem jest osoba fizyczna spełniająca następujące wymogi: skończyła studia wyższe o specjalności aktuarialnej, odbyła praktyki pod kierunkiem profesjonalnego aktuariusza przez okres min. dwóch lat, zdała z korzystnym rezultatem egzamin aktuarialny (jest on złożony z m.in. tego typu elementów jak: matematyka ubezpieczeń życiowych, czy też matematyka ubezpieczeń majątkowych) oraz oczywiście posiada całkowitą zdolność do czynności prawnych. Tego typu fachowców może zatrudniać biuro aktuarialne lub placówka finansowa, np. banki czy też towarzystwo ubezpieczeniowe.

Czy analizowana problematyka bardzo Cię zainteresowała? Jeżeli tak, to kliknij ten link, a tam zobaczmy także (http://www.workservice.pl/praca/produkcja/legnica/) pokrewne artykuły.

Tego typu specjalistom rekomenduje się udział w dodatkowych szkoleniach pogłębiających doświadczenie z zakresu fachowego aktuariatu.

Wykładowca

Autor: Laurel L. Russwurm
Źródło: http://www.flickr.com
Wiedza uzyskana w granicach specjalistycznych szkół podyplomowych z branży aktuariatu mogłaby zostać niezwykle przydatna dla ludzi dopiero zaczynających działalność w biurze aktuarialnym, towarzystwach ubezpieczeniowych oraz innych urzędach. Praca w aktuariacie bez wątpienia przynosi dużo satysfakcji oraz pozwala na intensywny rozwój, zarówno ten specjalistyczny, jak i czysto intelektualny. Zazwyczaj wykonywaną przez agencje aktuarialne propozycją jest tzw. kalkulacja aktuarialna.

Jest ona wykonywana z zasady na podstawie następujących, ściśle powiązanych z indywidualnym pracownikiem, danych, między innymi takich jak: wiek czy też wysokość wynagrodzenia.