Jaki zawód wybrać?

rynek pracy podlega notorycznym przeobrażeniom wynikającym m.in. z przemian demograficznych dopełniających się w naszym społeczeństwie, z prężnego rozwoju innowacyjnych technologii i umiędzynarodowienia aktywności gospodarczej.
Elementy owe kształtują profesje przyszłości – profesje, jakich przedstawiciele będą poszukiwani na rynku pracy.

asystentka prezesa

Autor: Sigma International
Źródło: Sigma International
Dopasowanie ścieżki edukacyjnej do wymagań rynku daleko powiększa szanse na znalezienie przez absolwenta uczelni pracy w wyuczonym zawodzie.

Interesujący artykuł? Jeśli tak uważasz, to zobacz też na pokrewne wątki (https://www.account-pl.eu/) zawierające zbliżone zagadnienia – one zupełnie Cię pochłoną.

Pracodawcy sygnalizują zapotrzebowanie zwłaszcza na wysoko wykwalifikowanych ekspertów. Pierwszym krokiem, by uzyskać ów status jest dobór należytego profilu studiów, jaki pozwoli zdobyć zawód z przyszłością. Branże, w których odnotowuje się wysokie zapotrzebowanie na pracowników, to między innymi: sektor IT oraz sektor e-marketingu. Szczególnie w specjalizacji IT mamy do czynienia z tzw. rynkiem kandydata, co oznacza, że popyt na pracowników przekracza ich podaż. Pozostałe profesje z przyszłością są to między innymi coach a także pedagog osób starszych. Poza pracobiorcami umysłowymi wskazanych branż, brakuje też wykwalifikowanych pracowników fizycznych: mechaników czy też spawaczy.

Przestudiuj więcej szczegółów w tekście – one mogą rzucić całkowicie nowe światło na rozważaną w umieszczonym tu poście. Po prostu kliknij ten link!

Jednak również asystentka prezesa bez kłopotu znajdzie zatrudnienie. Według raportów obrazujących sytuację na naszym rynku pracy, są oni jednymi z najbardziej poszukiwanymi profesjonalistów.

Już aktualnie pracodawcy sygnalizują popyt na profesjonalistów od finansowych spraw, co wypływa między innymi z coraz węższych specjalności w owym sektorze.

Jak akcentują znawcy rynku, odkrycie świetnego finansisty jest zadaniem trudnym. Jednocześnie są oni wysoko wynagradzani, z tej przyczyny jest to praca z przyszłością – dobrze płatana oraz poszukiwana.