Twoje przedsiębiorstwo nie daje przychodów? Co zrobić?

Masz swą firmę oraz chcesz, by była ona najlepsza na rynku, ale ciągle coś ci nie wychodzi? Problem może leżeć w wewnętrznej strukturze twojego przedsiębiorstwa, niewyrobionej kadrze zarządzającej czy też trwonieniu czasu np. na biznesowe spotkania.

oszczędności

Autor: Brian Hawkins
Źródło: http://www.flickr.com
Z badań wypływa, że około 27% przedsiębiorstw ma nieodpowiednio przygotowaną kadrę kierowniczą. To odbija się najpierw na pracobiorcach, którzy tracą motywację do wykonywanej pracy i częściej ją rzucają. Taki team nie jest też zorientowany w strategicznych celach jednostki. Aż co czwarta badana firma stwierdziła, że ma kłopoty z pracą zespołową. Poza tym przedsiębiorcy jako istotne bariery wzrostu przytoczyli nienależyte zarządzanie czasem pracy albo trwonienie go na tzw. gaszenie systemy gaszenia pożaru pożarów oraz spotkania firmowe.
Polskie firmy nie są wystarczająco rozwinięte. To czasem efekt złej kultury organizacyjnej. W rezultacie firma odnotowuje wyłącznie podwyższenie przychodów, natomiast nie intrat. Firmy współzawodniczą niższymi cenami a także zwiększają skalę swej działalności, lecz z drugiej strony cały czas zmagają się z zastojem struktury nadzorowania oraz wypaleniem pracobiorców. Poszukiwanie prostych rozwiązań a także pogoń za zwiększaniem ilości klientów częstokroć nie przekładają się na efektywność prowadzonego interesu. Przedsiębiorstwa muszą zmieniać swą organizacyjną strukturę. Pracownicy muszą być świadomi bieżącej sytuacji w firmie a także prowadzonych przez nie działalności, żeby mogli czynnie uczestniczyć w rozwoju firmy.

Zmiana myślenia pracowników, ich związek z firmą a także doinformowanie sprawią, że cele organizacji będą realizowane bardziej efektywnie. Jeśli problemy firmy są faktycznie poważne, należy znaleźć kancelarię prawną dla której likwidacja spółek będzie zagadnieniem dobrze znanym.