Rozliczenie PIT 2016 / 2017 – warto dowiedzieć się więcej

Bez wątpliwości najprostszym sposobem rozliczenia się z urzędem fiskalnym jest dziś rozliczanie się poprzez internet. Co roku coraz większa ilość podatników rozlicza się z urzędem podatkowym dokładnie w taki sposób.
Blankiet zeznania podatkowego PIT-38 służy do rozliczania dochodów kapitałowych.

pożyczki

Autor: Benjamin Linh VU
Źródło: http://www.flickr.com
miejsce
Składają go osoby, które w roku skarbowym otrzymały zyski m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych albo objęcia udziałów w spółkach. Naprowadzamy w jaki sposób wypełnić go warto sprawdzić tutaj.

Przeczytaj bez zwłoki wpis spod linku (https://biuro-protax.pl/kontakt/), ponieważ najprawdopodobniej zaszokuje Cię to, jak niezwykle fascynujące materiały tam są przedstawione.

Zgodnie z artykułem 45 regulacji, zeznanie składa się w czasie do dnia trzydziestego kwietnia roku następującego po roku fiskalnym. Podatnicy niemający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej punktu zamieszkania, gdy osiągnęli w roku podatkowym przychody ze źródeł dochodów położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a planują opuścić terytorium Polski przed wyżej wymienionym czasem, są obowiązani dostarczyć deklarację za rok fiskalny przed opuszczeniem obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. Deklarację złożyć możemy wprost w urzędzie podatkowym czy nadać (oddać, wysłać) w sposób przewidziany w art. 12 § 6 Ordynacji podatkowej (między innymi w postaci dokumentu elektronicznego przez net, w tym bez potrzeby potwierdzania go kwalifikowanym elektronicznym podpisem).

Podatnicy posiadający miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej składają zeznanie do urzędu skarbowego określonego wedle miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, a jeżeli zamieszkanie na obszarze Polski ustało przed tym dniem – według poprzedniego miejsca zamieszkania na jej terenie kliknij tutaj. Podatnicy nieposiadający punktu zamieszkania na obszarze Polski składają zeznanie do urzędu skarbowego stosownego w kwestiach opodatkowania jednostek zagranicznych, jak podaje portal podatnika.