To bardzo ważne, by postępować zgodnie z wymogami, jeśli handlujesz z państwami Unii, dokonaj wymaganej deklaracji

Właściciele firm, którzy handlują z państwami Unii Europejskiej, muszą pamiętać o potrzebie składania deklaracji Intrastat. Z zadania tego jednak zwolnieni są ci właściciele, którzy nie osiągną określonych progów statystycznych.

Jak się okazuje, sporo osób wcale nie wie, co to jest rzeczona deklaracja cu tr (internetowa:- odkryj więcej).
Czym jest deklaracja CE Intrastat?
Deklaracja intrastat to formularz, jaki w celach analizy statystycznej składają właściciele zakładów, którzy prowadzą handel z krajami Wspólnoty. Zobowiązanie to tyczy się tych przedsiębiorców, którzy przekroczą progi statystyczne ustalone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wspomniane deklaracje składa się na specjalnych formularzach Intrastat -Przywóz oraz Intrastat – Wywóz. informacje można przekazać również drogą online albo z użyciem nośników danych. Należy dopilnować, żeby deklarację składać w wyznaczonym terminie.
drukarka

Autor: Fridl
Źródło: http://www.flickr.com
Czy taką deklarację można skorygować?
Czasami zdarza się, że zgłoszenie Intrastat zostaje błędnie wypełnione. Takie niedopatrzenia może wykryć zarówno podmiot dokonujący deklaracji, jak również organ odpowiedzialny za jej przyjęcie. W każdym wypadku konieczna jest korekta deklaracji, którą trzeba niezwłocznie dostarczyć. Wspomnianą korektę również deklaruje się na udostępnianych formularzach. Można ją także dostarczyć w formie elektronicznej, jak przykładowo na płycie cd.

Wszystkie informacje związane z systemem deklaracji można pozyskać na witrynie Głównego Urzędu Statystycznego, jak też na stronie Izby Celnej w Szczecinie, która jest organem właściwym dla dostarczania zaprezentowanych powyżej deklaracji.