Program Zarządzania Bezpieczeństwem Pożywienia

System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności 22000 określa ramy sprawnego kierowania organizacji w odcinku bezpieczeństwa pożywienia. Certyfikat został urzędowo uznany i opiera się na istniejących regułach ISO.

windykacja
Zamierzeniem certyfikacji jest pokazanie, że przedsiębiorstwo ma wdrożoną solidną podstawę systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w każdym punkcie, w jakim wymagane jest dokonanie najwyższych standardów klienta i użytkownika.
Współcześnie, system FSSC 22000 posiada ponad 100 licencjonowanych oddziałów poświadczających i ponad 1500 audytorów na całym świecie. Zamysłem systemu jest zapewnienie ufności nabywców do dostaw bezpiecznej pokarmów i napojów.
Aktualnie, żeby zawrzeć kooperację z międzynarodowymi koncernami spożywczymi wymagane jest sprawne zarządzanie procedurami, zagrożeniami pożywienia, również funkcjonować zgodnie z najważniejszymi praktykami dotyczącymi czystości wyrobów. Aby to dowieść organizacje poddają się niezależnej ocenie w ramach wzorca FSSC 22000 opierającej się na żądaniach normy ISO – kliknij aby zobaczyć więcej – 22000:2005.
fssc 22000

Autor: John Fischer
Źródło: http://www.flickr.com
certyfikat cu tr 012 2011 (dużo: sprawdź nas) IFS był do tej pory znaczącą cząstką naszego systemu kierowania jakością. Od niedawna zastępuje go standard FSCC 2200, jaki coraz to bardziej zyskuje na znaczeniu na scenie międzynarodowej.

Certyfikat Systemu Bezpieczeństwa Żywności został opracowany dla wszelkich zrzeszeń w łańcuchu dostaw żywności, przy procesie wytwórczości towarów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z krótkim, jak i dłuższym terminem użyteczności do spożycia. Uformowany został również dla każdych domieszek, witamin, bio-kultur, za wyjątkiem procedur powstawania opakowań pożywienia.