Nowe teorie ekonomiczne ripostą na prędko zmieniającą się rzeczywistość

Impet współczesnej ekonomii a także jej struktura wymaga ciągłych zmian. Dawne założenia ekonomiczne wydają się nie wystarczać, a dekoniunktura z początku wieku udowodniła, że aktualne rozstrzygnięcia naukowe nie niekoniecznie się sprawdzają. Jak oświadcza się w publikacjach, pisze się o tym zdarzeniu jako o największym recesji od okresu Wielkiego Kryzysu sprzed niemal wieku.

Biznesmen

Autor: ricciofix
Źródło: http://www.flickr.com
Okazało się, że konsolidacja i nieograniczony przepływ artykułów i usług – chociaż jest nieodzowny – nie osłabia dostatecznie pejoratywnych skutków cykliczności gospodarki. Do tego można by dołączyć prędki rozwój technologiczny i powstające z niego zadania dla gospodarek, na przykład nieodzowność ciągłego rozwoju firmy według maksymy „kto stoi w miejscu ten się cofa”. Wspomniana sytuacja wymusiła odkrycie sposobów na współpracę przedstawicieli biznesów także oświaty. Bez wątpliwości i wcześniej taka sytuacja miała miejsce, lecz były to przypadki incydentalne.

Aktualnie jednak ma to być działanie systemowe. Instrumentem do takiego systemowego działania ma być klastering – pojęcie we współczesnej ekonomii nowe, próbujące nieco odmienić uznaną teorię konkurencji. Obrazowo ujmując klastering próbuje spiąć „wodę z ogniem” inaczej konkurencję oraz współpracę w jedno. Wedle tej myśli przedsiębiorstwa aby przetrać w światowej gospodarce powinny integrować się w sieci biznesowe oraz współdziałać w konkretnym zakresie aktywności (równolegle w odmiennych stosując uświęcone kanony konkurencyjności).

Zwykle takimi dziedzinami gdzie zakłada się klajstry jest styk interesu oraz nauki. Obecnie niedużo firm w pojedynkę stać na finansowanie badań naukowych czy też kupowanie od akademii rozwiązań technologicznych. Równocześnie bez pomysłowości nie da się w dzisiejszej gospodarce rozwijać się. I to jest najczęściej sfera kooperacji firm. Sieci biznesowe to nie tylko sposób na mikroekonomie ale też ma poważne znaczenie makroekonomiczne. Najważniejsze podmioty polityczne oraz gospodarcze to UE i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Wedle owych instytucji klastering to decydujący składnik wzrostu PKB. Oczywiście być może on modą gospodarczą. Nasze obecne domysły sprawdzimy za jakiś czas.