Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w Polsce

W kraju, ale nie tylko, możemy trafić na osoby dokonujące oszustw na płaszczyźnie podważania praw autorskich. Działa również wiele niezależnych komórek oraz osób prywatnych, jakie profesjonalnie zajmują się określaniem tego rodzaju niejasności. Jeżeli chodzi o osobiste prawa autorskie jest to zespół uprawnień, jakie należne są twórcy każdego utworu. W Przede wszystkim artyści spotykają się z nieprzyjemnościami, które nierozerwalnie wiążą się z nieuczciwą konkurencją.

Autorstwo utworu a panująca nierzadko na rynku artystów nieuczciwa konkurencja

Artyści powinni świetnie zapoznać się ze swoimi prawami, by móc nieskrępowanie ich dociekać. Oferowane aktualnie na rynku rozwiązania idealnie wpisują się w potrzeby rynku. Do dyspozycji klientów jest szereg rozwiązań, co dopracowywane są do najdrobniejszego szczegółu. Biorąc pod uwagę sytuację, jaką stwarza nieuczciwa konkurencja, na pewno nie zalicza się ona do najprzyjemniejszych. Należy więc z odpowiednim wyprzedzeniem odnaleźć dobre rozwiązania dla siebie i postawić na uczciwość.

grupa prawników

Autor: Steven Vance
Źródło: http://www.flickr.com

Skuteczna ochrona dobytku intelektualnego artystów – osobiste prawa autorskie

Na rynku spotykani są oszuści nie od dziś, jest to jasne. Warto zwracać jednak uwagę na opcje, jakie dają nam osobiste prawa autorskie. Jest to zespół zasad, którymi artyści powinni się kierować w swej twórczości. Związek każdego autora ze swoim dziełem chroniony jest właśnie w ten sposób, dzięki czemu z łatwością można dociekać swoich praw. W naszym kraju pojęcie autorskich praw osobistych regulowane jest przez art. 16 ustawy o prawie autorskim i o prawa pokrewnych.

Więź niezbywalna a prawa autorskie osobiste

Artyści muszą poznać swoje prawa w stopniu dobrym, by móc właściwie ich dociekać. Patrząc na prawa autorskie osobiste, panuje na rynku wiele niejasności odnośnie tego. Prawa te to więź niezbywalna, określony jej rodzaj, który podlega zrzeczeniu się. Łączy w określony sposób artystę, czyli twórcę utworu z jego dziełem, co wyraża się m.in. w prawie autorstwa utworu czy w formie oznaczenia utworu swoim własnym nazwiskiem lub pseudonimem do udostępniania go bez jego podania.

Czytaj dalej https://www.jwp.pl/uslugi/ochrona-praw-autorskich/