Monitoring władz – prawo i obowiązek społeczeństwa

W każdym demokratycznym kraju jest zespół ludzi, która nim zarządza. Ludzie ci zostali wytypowani przez społeczeństwo w demokratycznych wyborach izgadzając się na swoją nominację, zobowiązali się do służenia społeczeństwu oraz ojczyźnie.

odnośnik

Autor: Garry Knight
Źródło: http://www.flickr.com
Zgodnie z duchem radzieckiej doktryny „ufaj, ale sprawdzaj” ważne jest by czasami sprawdzać ich poczynania. Monitoring poczynań władz, co to właściwie jest i kto się nią zajmuje? Wyselekcjonować można następujące rodzaje monitorowania rządzących: kontrola społeczeństwa oraz kontrola działań władz. Społeczna kontrola działań rządzących to społeczny monitoring sprawowania władzy przez rządzących oraz administrację. Dlaczego się to odbywa? Przede wszystkim po to, by poprawić ich sposób działania a także dać poczucie odpowiedzialności i sprawczości jednostkom. Tą kontrolę ma obowiązek sprawować każdy – pojedynczy obywatele, dziennikarze, grupy mieszkańców oraz grupy pozarządowe.

W ramach państwowej kontroli władzy działają takie instytucje jak: Najwyższa Izba Kontroli oraz regionalne izby obrachunkowe. Ich działania znacznie różnią się od tych kontroli społecznej: zobowiązani są oni działać wyłącznie w ramach nadanych im uprawnień. Obywatelska kontrola, którą sprawuje społeczeństwo, ma większe możliwości. Mogą aranżować strajki, marsze, wpływać na przedsięwzięcia rządzących. Kontrolą władzy zajmują się też sygnaliści. W odróżnieniu od kontroli społecznej oraz państwowej, znajdują się oni wśród sfery rządzącej. Funkcjonują oni poprzez zgłaszanie nieprawidłowości, które występują w miejscu ich pracy.

Ludzie

Autor: Grant Wickes
Źródło: http://www.flickr.com
Kontrola władz, czyli działanie w interesie publicznym

Uznawanie, że monitorowanie władzjest wyłącznie w obowiązku stworzonych do tego celu grup jest nieprawidłowe. Z jakiego powodu? Każdy z nas widzi odstępstwa od norm jakimi kierują się rządzący i administracja. Z tego powodu należy na nie reagować, zainteresować się, zapytać o przyczyny, zaproponować rozwiązanie lub poszukać kogoś, kto mógłby przyczynić się do poprawy sytuację, po to by uniknąć ich w przyszłości i usprawnić ich funkcjonowanie. Kontrolowanie władz można uznać za prawo jak i obowiązek wszystkich obywateli.