Jak w sposób niezagrażający innym przeprowadzać roboty o charakterze rozbiórkowym?

Najczęściej remont mocno zaniedbanego budynku jest nieopłacalny. Lepiej więc jest taki budynek zburzyć niż przeprowadzać jego niezwykle kosztowny remont. Jak przeprowadzić to bezpiecznie i zgodnie z obowiązującym w naszym kraju?

rozbiórka starego budynku

Autor: Tony Hisgett
Źródło: http://www.flickr.com
Roboty rozbiórkowe, które będą odnosiły się do budynków, których powstawanie nie wymagało uzyskania zezwolenia mogą zostać rozebrane bez konieczności dodatkowego zezwolenia. Nie należy też przed rozpoczęciem prac zgłosić zamiaru ich rozebrania. Zgłoszenia są niezbędne roboty rozbiórkowe, które będą realizowane w budynkach o wysokości , która nie przekracza ośmiu metrów, w przypadku rozbiórki budynków wyższych trzeba otrzymać zezwolenie. Bardzo często zdarza się, że prace rozbiórkowe dotyczą dość starych budynków z drewna – zobacz pełną ofertę na tej stronie. W przypadku budynków murowanych, a zwłaszcza wielorodzinnych bloków wzniesionych z wielkiej płyty roboty rozbiórkowe się nie sprawdzi. Taki budynek musi zostać zburzony. Wykonywanie tego typu prac jest naprawdę bardzo ciężkie, dlatego burzenie budynków budynków najrozsądniej jest powierzyć odpowiedniej firmie, która zajmie się nie tylko pracami wyburzeniowymi, ale także zadba o bezpieczeństwo. Burzenie budynków musi zostać tak przeprowadzone, by nie zagrażało innym budynkom, jakie znajdują się w pobliżu, ale również mieszkającym w nich osobom i przechodniom.

profesjonalna rozbiórka budynku

Autor: stephen jones
Źródło: http://www.flickr.com
Zniszczenie budynków można zrealizować na kilka różnych sposobów. Wybór tej odpowiedniej metody zależy między innymi od typu materiałów jakie zostały użyte do jego powstawania. Inne metody stosuje się wyburzając budynek jaki został całkowicie wykonany z cegły, a jeszcze inne mogą być wykorzystane, kiedy konstrukcja wyburzanego budynku została wzniesiona z żelbetonu. Czasami do wykonania prac wyburzeniowych wykorzystuje się materiały wybuchowe – Metoda ta raczej nierzadko jest wykorzystywana do wyburzania domów jednorodzinnych. Prace z wykorzystaniem materiałów wybuchowych przebiegają bardzo szybko, bezwzględnie może je wykonywać jedynie profesjonalna firma. Nie wolno zapominać, że również prace przy wyburzaniu budynku muszą być przeprowadzane zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Czasem też ich wykonanie warto zlecić wyspecjalizowanej w tego rodzaju pracach firmie. Dużo będzie zależało od nastawienia do tego typu zadania, jak i również zdobycia wszelkiego rodzaju pozwoleń. Można jest wcześniej zainteresować się tą tematyką, by warto było dojść do określonych wniosków, które pomogą nam w tego typu problemach.