Każde w urządzeń w miejscu pracy musi być zupełnie sprawne, żeby spełniało swoje najistotniejsze zadania

Wszystkie maszyny stosowane w pracy powinny wypełniać określone normy związane z bezpieczeństwem oraz higieny dokładnie wyznaczone przepisami bhp. Ta zasada dotyczy także pojazdów widłowych, czyli popularnych pojazdów, które można zobaczyć w większości hal produkcyjnych i magazynów.

Wózek widłowy

Autor: Commander, U.S. 7th Fleet
Źródło: http://www.flickr.com
Podstawowym warunkiem, który może zadecydować o tym, że wózek widłowy – (hyster) może zostać dopuszczony do użytku, jest jego doskonała sprawność. W celu gwarancji sprawności pojazdu musimy przeprowadzać rygorystyczną konserwację i kontrole techniczne urządzenia. Trzeba też pamiętać, że zgodnie z działającymi przepisami niedopuszczalne jest stosowanie w zamkniętych pomieszczeniach wózków spalinowych zasilanych benzyną etylizowaną albo posiadającą inne szkodliwe substancje.

Wózki widłowe to pojazdy, które mają szansę stworzyć mnóstwo rozmaitych zagrożeń w czasie używania. Dlatego przestrzeganie większości przepisów odnoszących si do bhp jest całkowicie ważne w czasie pracy z tego typu maszynami. Przepisy całkowicie wyznaczają, kto może wykorzystywać wózek widłowy (skupwozkow.com.pl/). Jednym z podstawowych wymagań jest skończenie profesjonalnego kursu. Kurs na wózki widłowe obejmuje 48 godzin zajęć teoretycznych oraz 15 godzin praktyki i musi być zrobiony zgodnie z programem ustalonym przez Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki.

Wózek widłowy

Autor: U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet
Źródło: http://www.flickr.com
użycie wózków widłowych w pracy nakłada wyznaczone potrzeby na pracodawcę, który powinien ograniczyć występowanie zagrożeń i zadbać o odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Do jego obowiązków należy m. in. przeprowadzenie odpowiednich szkoleń, w czasie których operatorzy wózków mogą zapoznać się z instrukcjami obsługi oraz sposobami prawidłowego użycia wózków, a także przepisami BHP.

Brak odnoszenia się do podstawowych zasad bhp może prowadzić do bardzo wielu groźnych sytuacji grożących życiu i zdrowiu pracowników. Odpowiednie szkolenia oraz idealny stan techniczny pojazdów jest warunkiem zachowania właściwego poziomu bezpieczeństwa wszystkich osób, które znajdą się na terenie danej firmy.