Szkolenia dla managerów

Zarządzanie procesem produkcyjnym w dużej firmie to bardzo trudna profesja. Manager powinien dać radę wielu wyzwaniom, reagować na zaistniałe komplikacje niemal bezzwłocznie. Manager musi również przewidzieć prawdopodobne trudności i starać się im zapobiegać. Żeby to było możliwe potrzebna jest mu należyta wiedza. Manager nadzorujący procesy wytwórczości powinien zmierzać do usprawnienia działań. Metodą na to mogą być szkolenia Lean.

szkolenie dla kadry menedżerskiej

Autor: University of Salford Press Office
Źródło: http://www.flickr.com
Metoda owa polega na tym, aby w procesie produkcji skupić się na eliminacji obszarów, w których następuje marnowanie zasobów zakładu. Z kolei managerowie którzy kochają matematykę, do usprawnienia procesów wytwórczości mogą wykorzystać strategie statystyczne wyrażone w metodzie Six Sigma, (to jest dzięki analizie statystycznej w procesie technologicznym można dopuścić co najwyżej 6 odchyleń od zaplanowanego standardu). Strategia ta złożona jest z paru stopni wtajemniczenia – najwyższym stopniem jest six sigma szkolenia. Jest ono przeznaczone jest dla przywódców zespołu.

Podyplomowe studia z obszaru wyżej wymienionych sztuk łączyć winny elementy klasycznych studiów – to znaczy powinny zawierać wykłady i ćwiczenia razem z nauczaniem przez praktykę – zatem naukę akademicką uzupełniać powinny różnego typu warsztaty i symulacyjne gry. Wskazane są także działania optymalizacyjne w praktyce – to znaczy odwiedziny w przedsiębiorstwach. Adresatami trenerami (zobacz przeniesiony tutaj) Six Sigma mogą być: personel zarządzający biznesami czy wytwórczością, specjaliści ds. wprowadzania zmian, trenerzy, absolwenci studiów mgr/inż/lic.

Czy chcesz zobaczyć więcej nowości (https://lombardtargowek.pl/pozyczki/) na prezentowane na tej witrynie zagadnienie? Jeśli tak, kliknij ten link – nie rozczarujesz się. To pokrewna problematyka!

Autor

Szkolenie dla firmy

Autor: Wheeler Cowperthwaite
Źródło: http://www.flickr.com
Zamysłem tego rodzaju studiów jest przekazanie całościowej wiedzy, jak także budowanie postaw i umiejętności pomocnych w powszedniej pracy. Program studiów zawiera z reguły bloki tematyczne związane z popularnymi koncepcjami zarządzania: szkolenia lean manufacturing jak też Six Sigma szkolenia.

Studia adresowane są do osób, które chcą nie tylko poznać ogół problemów związanych z kierunkiem studiów na poziomie teoretycznym, ale również – poprzez poszerzone ćwiczenia warsztatowe oraz gry symulacyjne a także wizyty w zakładach fabrycznych – w praktyce wykorzystać posiadaną wiedzę. Finalnie absolwenci otrzymują stosowne certyfikaty poświadczające ukończenie szkolenia Six Sigma.