Plany zorganizowania kopalni odkrywkowej w Miejskiej Górce i protest mieszkańców

Stosunkowo nagminnie można usłyszeć o tym, jak na jakimś terenie planuje się wybudować kopalnię, drogę szybkiego ruchu czy inny tego rodzaju obiekt, a zamieszkali na tym terenie się sprzeciwiają przeciwni|są. Sprzeciw ten najczęściej ma rozsądne uzasadnienie, choć inwestorzy także posiadają swoje powody.

odkrywka złóż na Przykładem tego typu jest aktualna sytuacja w jednej z wielkopolskich gmin. Zaplanowano tam otworzenie kopalni odkrywkowej, udowodniono bowiem, że na tym obszarze są [TAG=złoża

Autor: James St. John
Źródło: http://www.flickr.com

węgla brunatnego. Istnieje jednak wiele argumentów przeciw budowie odkrywki. Przyczyny te są źródłem dla protestu wywołanego przez ludzi mieszkających w okolicznych miejscowościach. W ramach tego otwierane są na przykład strony w Internecie i na serwisach społecznościowych, gdzie przedstawia się argumenty przeciw powstaniu kopalni, jak również zaprasza osoby do aktywnego udziału.

Problemy dla zamieszkałych ludzi

kopalnia

Autor: James St. John
Źródło: http://www.flickr.com

Dla mieszkańców gminy Miejska Górka utworzenie kopalni stałoby się na pewno źródłem wielu problemów. W pierwszej kolejności obiekt tego typu zajmować ma znaczną przestrzeń, co staje się powodem do wysiedlenia zamieszkałych ludzi z paru miejscowości i zrównania ich z ziemią. Protestujący mieszkańcy zaznaczają także, że działająca kopania jest źródłem skażenia powietrza i wody, co miałoby negatywny wpływ na zdrowie osób żyjących w okolicy. Oprócz tego biorą również pod uwagę hałas, jaki taka kopalnia (sprawdź niskie ceny na kruszywa z dolnego śląska) generuje.

Przyczyny protestu ludzi uprawiających rolę

Tereny, na jakich planowana jest budowa kopalni, to w bardzo dużym procencie obszary rolnicze. Powstanie kopalni oznaczałoby więc zmarnowanie dużych obszarów pól uprawnych. Dla rolników jest to związane z całkowitą utratą środków do życia. Oprócz właścicieli obszarów położonych bezpośrednio w miejscu na którym ma powstać kopalnia, wskutek jej wybudowania musiałoby ucierpieć o wiele więcej osób. Odkrywka jest bowiem przedsięwzięciem powodującym emisję zanieczyszczeń odczuwalnych w bardziej oddalonych terenach. Generalnie gleba, na jakiej taka kopalnia się znajduje, ulega degradacji. Nawet po ewentualnej likwidacji kopalni ziemia przez setki lat nie będzie nadawała się do uprawy. Z tej przyczyny rolnicy stanowią bardzo dużą grupę protestujących.