Fundusze szwajcarskie, czyli przyjacielska dłoń Szwajcarii wyciągnięta w kierunku potrzebujących krajów

Fundusze szwajcarskie to nie wymagająca zwrotu pomoc finansowa skierowana na dziesięć nowych członków Unii Europejskiej, których przystąpienie do niej odbyło się 1 maja 2004 roku. Między innymi tą pomoc dostała Polska.

fundusze szwajcarskie

Autor: Lucas Hayas
Źródło: http://www.flickr.com
Co poza pomocą finansową otrzymały kraje? Zmniejszenie dostrzegalnych rozbieżności gospodarczych między nimi a krajami wyraźniej rozwiniętymi, i różnic wewnątrz kraju.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy – pomoc o charakterze dofinansowania na określone projekty

Fundusze szwajcarskie, dzięki którym przysługuje pomoc finansowa dla członków Unii Europejskiej, obejmują cztery warstwy. Pierwsza z nich wspiera reformy bezpieczeństwo i stabilność. Co się za tym chowa? Między innymi zwiększenie ochrony granic krajów, wspomaganie terenów peryferyjnych, modyfikacja systemu sprawiedliwości. Druga skoncentrowana jest na środowisku i infrastrukturze: obrona środowiska, redukcja trujących emisji, modernizacja infrastruktury. Trzecia warstwach koncentruje się na wspomożeniu małych oraz dużych firm. Czwarta to pomoc dla społeczeństwa o charakterze pielęgnowania zasobów ludzkich – przede wszystkim jest to skupienie się na rozwoju, edukacji, zdrowia.

SCIEX, czyli badawcze wymiany pomiędzy nowymi krajami Unii Europejskiej a Szwajcarią

W ramach szwajcarskiego funduszu stypendialnego w nowych krajach Unii Europejskiej organizowane są wymiany naukowe pomiędzy tymi członkami a Szwajcarią.Najważniejszymplanem jest zmniejszenie różnic społecznych poprzez rozwój zdolności pracowników naukowych z tych krajów, oraz propagowanie stabilnych partnerstw w zakresie badań naukowych pomiędzy nimi.

Fundusze UE

Autor: DonkeyHotey
Źródło: http://www.flickr.com
W SCIEX uczestniczy też Polska. Te wyjazdy nie mają żadnych przeszkód, są dedykowane dla naukowców wszystkich dziedzin: doktorantów i młodych badaczy. Co dają im te wymiany? Możliwość podjęcia badań w wpływowych laboratoriach, placówkach badawczych a także uczelniach szwajcarskich, współpraca z miejscowymi badaczami. Ponadto wartym zauważenia motywem takowych wymian są aspekty „pozanaukowe” takie jak: kontakt z nowo poznanymi ludźmi, ich kulturą, zabytkami.