Recykling śmieci

Polska od 1989 roku ogromnie się odmieniła chociaż nie zawsze sobie z tego zdajemy sprawę. Jedną z najważniejszych odmian jakie były następstwem transformacji sprzed dwudziestu pięciu lat jest mym zdaniem ekologiczna świadomość, i to na wszelkich wykonalnych poziomach.

Poczynając od wielkich, fabrycznych inwestycji ekologicznych (dla przykładu filtry ograniczające emisję trujących gazów), poprzez programy modernizacyjne kierowane do mieszkańców miast, (na przykład program dofinansowania zmiany starej instalacji grzewczej na w wyższym stopniu ekologiczną). Naturalnie same możliwości to trochę za mało, ponieważ niezbędne jest dodatkowo zaangażowanie w ekologię poszczególnych ludzi, co nie jest znowu bardzo skomplikowane. Starcza bowiem sortować odpady.

śmieci

Autor: Alan Stanton
Źródło: http://www.flickr.com

To taka prosta kwestia – wyrzucając coś do kosza odrobina zastanowienia. Makulatura do właściwego kubła, szkło do drugiego, nieczystości bio degradowalne w jeszcze inne miejsce. Potem już tylko na mocy umowy z gminą, nastąpi odbiór odpadów w wyznaczonych przez harmonogram terminach. I to cała sprawa z naszej strony. Kolejnym aspektem rozumowania ekologicznego jest troska o środowisko w czasie remontu. Jednakowo jak wyżej przedstawione postępowanie ekologiczne (zatem segregacja a także przejęcie odpadów z mieszkań) są one normowane regulacjami prawnymi. Inwestor ma obowiązek w ciągu prac budowlanych a także remontowych gromadzić a po ukończonej inwestycji odstawić odpady poremontowe do PSZOK. Bywają jednakże odpady przemysłowe, jakie są o wiele bardziej kłopotliwe niż cegły. W podobnych wypadkach potrzebna jest pomoc specjalistów.

Takowym wypadkiem jest usuwanie azbestu. Podobnymi robotami muszą trudnić się wyspecjalizowane przedsiębiorstwa dysponujące wyszkolonymi pracownikami a także odpowiednim do tego celu oprzyrządowaniem. Azbest jest materiałem użytkowanym jeszcze nie tak dawno w szerokim zakresie w budownictwie i gospodarstwach domowych. Niestety badania dowiodły jego chorobotwórcze działanie na organizm ludzki. Niezbędne więc było nie jedynie ustanie fabrykacji obiektów zawierający azbest ale również i jego fizyczne wyeliminowanie z otoczenia człowieka. Jest to tak poważny temat, iż inwestorzy mogą liczyć na subwencję z funduszy rządowych na pozbycie się azbestu.