Jakie składki do ZUS muszą płacić przedsiębiorcy?

Zakładając swój biznes, każdy decydujący się na taki krok bierze na siebie wyraźnie sprecyzowane obowiązki. Do obowiązków tych zalicza się między innymi konieczność opłacania składek w ZUS.

pieniądze

Autor: Jan Fidler
Źródło: http://www.flickr.com
ZUS przedsiębiorców to najbardziej istotny obowiązek każdego przedsiębiorcy .https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-skladki-zus-przedsiebiorcy-pracujacego-na-etacie zakładamy swoją działalność, czy też istnieje ona od określonego już czasu. ZUS przedsiębiorców, którzy właśnie otwierają swoją działalność jest niższy, wyższe składki ZUS muszą płacić firmy, które działają już od określonego czasu. Bez względu jednak na to, czy działalność dopiero zakładamy, czy też kontynuujemy musimy odprowadzać składki na ubezpieczenie rentowe, emerytalne, wypadkowe i zdrowotne. Każdy właściciel firmy ma prawo zdecydować jedynie, czy chce opłacać składkę chorobową. W sytuacji osób, które dopiero zakładają prowadzenie własnego biznesu niższa wysokość składek obowiązująca jest przez okres dwóch lat od rozpoczęcia działalności. Przywilej ten nie dotyczy artystów, twórców, osób, które są współpracownikami jednoosobowych spółek mających ograniczoną odpowiedzialność oraz osób, które są wspólnikami spółki komandytowej, partnerskiej lub jawnej .

Rozwój każdego biznesu wymaga od założyciela nakładów finansowych. Co jednak powinni zrobić ci, którzy nie mają wystarczająco dużych środków, by zainwestować w powiększanie firmy. Rozwiązaniem problemu jest skorzystanie z dotacji przyznawanych firmom. Dotacje dla firm 2016 można otrzymać przede wszystkim z dotacji o charakterze unijnym. Nim jednak dotacje dla firm 2016 będą rozdzielone pomiędzy konkretne ubiegające się o ich przyznanie firmy, firmy te zobowiązane są złożyć konkretne wnioski (CenaBiznesu). Na tego typu dotacje mogą liczyć zarówno już działające na rynku firmy, jak rCenaBiznesuzedsiębiorstwa, które właśnie uruchamiają swoją działalność. Na otrzymanie dotacji mają szanse firmy bardzo różnej wielkości. O ich przyznanie mogą się ubiegać zarówno posiadacze niewielkich, średnich i mikro przedsiębiorstw. Lepiej rozpatrywane są wnioski firm, które zobowiązują się do zatrudnienia nowych pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest to warunek konieczny, ale mile widziany. Sprawia, że szanse określonej firmy na przyznanie dotacji mocno rosną.