Czy radca prawny to profesja z odpowiednimi możliwościami?

Coraz częściej cieszącym się uznaniem zawodem staje się radca prawny. Aby stać się nim trzeba zakończyć studia magisterskie na studiach prawniczych w naszym kraju lub za granicą tylko wtedy gdy studia te uznane są za równorzędne w Polsce. Później skończyć aplikację radcowską i zostać wprowadzonym na listę radców prawnych.

Powinno się też mieć zupełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych. Radca prawny musi też być nieskazitelnego charakteru oraz swoim obecnym zachowaniem powinien dawać rękojmię porządnego wykonywania zawodu radcy prawnego. Zdarza się, że radca prawny mylony jest z zawodem adwokata. Istotnie obaj robią zbliżone usługi, ale radca prawny nie może występować, jako adwokat w procesach karnych i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia skarbowe.

Kancelarie-knuter.pl - Kancelaria prawna we Wrocławiu

Źródło: www.kancelarieknuter.pl

– Kancelaria prawna we – Kancelaria prawna we Wrocławiu]Do obowiązków radcy prawnego zalicza się pomoc innym ludziom w zdobyciu potrzebnych danych dotyczących prawa. Rozporządzenie z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych ustala przepisy wykonywania zawodu radcy prawnego. Radca prawny udziela między innymi różnorodnych rad i konsultacji zarówno osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym oraz jednostką organizacyjnym. Wykonuje on opinie prawne, przepracowuje koncepcje aktów prawnych, występuje przed sądami i urzędami, jako pełnomocnik. Bardzo istotne jest to, że radca prawny zobowiązany jest ustawowo uchować w sekrecie wszystko, o czym został poinformowany podczas udzielania rady prawnej. Swoją profesję może prowadzić w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, przykładowo, jako kancelaria adwokacka Wrocław lub spółki prawa handlowego. Ma możliwość też być zatrudnionym na etacie u jakiegoś biznesmena, który pragnie mieć pr www.kancelarie-knuter.pl/adwokat knuter.pl/radca-prawny”>http://kancelarie-knuter.pl/radca-prawny gebreak–>

Czyżby faktycznie radca prawny to zawód z możliwościami? Powinno się mieć na uwadze, że są to lata uczenia się opatrzone zagrożeniem, że nie wszystkim się uda. Jak mówią sami studenci trzyletnia aplikacja jest to rywalizacja o przetrwanie. Jednakże, gdy już się uda i uzyska się etat w swoim zawodzie to można, patrząc się na wynagrodzenie prawników po aplikacji, całkiem nieźle zarobić. Oprócz pensji zdobywa się też prestiż obywatelski i zawodowy, który jest cenny.