Prawa autorskie oraz ich ochrona – funkcja rzecznika do spraw patentów

Autor dzieła ma możliwość nim zarządzać. Niestety, niekiedy dzieje się tak, że fragmenty albo całość jego pracy rozpowszechniana jest nie tylko bez jego zgody, ale też bez wiedzy. Wobec tego aktualnie prawa autorskie ochrona to poważny problem społeczny, który znajduje odzwierciedlenie w krajowym prawodawstwie.

Konieczna jest między innymi rejestracja znaku towarowego, która potwierdza, że jest się jego właścicielem oraz ma się prawo go stosować do własnych celów. Prawa autorskie mają tym większe znaczenie, że za korzystaniem z określonego dzieła idą często niemałe korzyści pieniężne. Co może być przedmiotem tego rodzaju praw?Przede wszystkim teksty literackie, dzieła muzyczne lub filmowe. Dodatkowo, prawami autorskimi ochraniane są projekty wchodzące w skład wzornictwa przemysłowego. Należy też wiedzieć o tym, w stosunku do których treści nie ma możliwości wykorzystania prawa autorskie – chociażby komunikatów oraz informacji prasowych, różnego rodzaju pomysłów czy dokumentów, jakie są stosowane w urzędach. Wiedza na temat tego podziału jest potrzebna w czasie dochodzenia własnych praw.

Business

Autor: Victor1558
Źródło: http://www.flickr.com

Kiedy dana osoba opracowała zaawansowany wynalazek czy ciekawe rozwiązanie, oczywiście powinna zdecydować się na jego opatentowanie, ponieważ wyłącznie w takim przypadku w świetle prawa będzie rzeczywiście właścicielem praw autorskich oraz będzie mogła pobierać profity z zastosowania swojej pracy. Brak patentu prowadzi do tego, że określone rozwiązanie będzie mogło być użytkowane przez inne osoby, jakie z jego opracowaniem nie miały nic wspólnego. Kiedy ma się wątpliwości, wsparciem służy rzecznik patentowy Warszawa.Opracował www.jwp.pl–entry–>

Warto podkreślić, że prawa autorskie są dzielone generalnie na osobiste oraz majątkowe. Prawa osobiste uprawniają daną osobę, jaka jest autorem dzieła, do opatrzenia go swoim nazwiskiem. Co ciekawe, ten rodzaj prawa nie podlega wygaśnięciu. Prawa majątkowe z kolei dają możliwość na posiadanie korzyści ekonomicznych z tytułu bycia autorem dzieła. Mogą być one przeniesione na inną osobę lub firmę. Czas trwania praw autorskich majątkowych jest uzależniony od tego, czy ich właścicielem jest autor dzieła, czy zostały one w międzyczasie przeniesione na kogoś innego. Przykładowo, prawa autoprawa autorskie ochronaiela są ważne w ciągu jego życia oraz przez okres 70 lat od momentu jego śmierci.