W jakich sytuacjach przydaje się specjalista- notariusz?

Do notariusza udajemy się w różnych sytuacjach życiowych. Zwykle zjawiamy się u tego urzędnika w sprawie sprzedaży lub kupna nieruchomości albo mienia ruchomego. Zdarza się też, że zwizytujemy u niego w sprawie schedy albo testamentu. Notariusz to człowiek, który musi być bardzo dokładny, skrupulatny w tym co robi, powinien świetnie znać przepisy prawa. To osoba sprawdzona, taka, której na pewno można powierzyć swoją, czasem bardzo zawiłą sprawę.

Zobacz Notariusz Dąbrowa Górnicza, w przeszłości określany rejentem, jest mianowany przez ministra sprawiedliwości, desygnowany do przygotowywania aktów notarialnych oraz do dokonywania innych czynności notarialnych. Notariusz (zobacz tutaj) w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, czyli przysługuje jej ochrona jak dla funkcjonariusza publicznego. Działania, jakie dokonuje mają charakter dokumentu urzędowego. Podczas dokonywanych czynności notariusz jest zobowiązany czuwać nad prawidłowych zabezpieczeniem praw i właściwych interesów stron, a również innych osób, dla których określona sprawa może powodować skutki prawne. Notariusz Dąbrowa Górnicza w systemie prawnym RP ma ważną rolę, zapobiega bowiem sporom sądowym dzięki zagwarantowaniu pewności i bezpieczeństwa obrotu.

Notariusze

Autor: Eversheds International
Źródło: http://www.flickr.com

Istniejące kancelarie notarialne w Polsce są łatwo dostępne dla każdego obywatela. Ich ilość na rynku jest na tyle duża, iż można by bezproblemowo znaleźć notariusza dla swojej sprawy. Kancelarie na pewno w sposób kompetentny i fachowy wspomogą rozwiązać problem, z którym się borykamy. Zauważyć należy, iż kancelarie (zobacz www.winski.pl/) notarialne doskonale znają prawo, które cechuje się dużą zmiennością. Ich głównym zadaniem jest poszanowanie prawa oraz etyki zawodowej. Wiele osób twierdzi, że opłaty bywają znaczne a to pewna przeszkoda w skorzystaniu z pomocy urzędników. Jest tu wiele prawdy, gdyż ceny przewiduje odpowiednia ustawa, jaką tworzy rząd a nie osobiście notariusz.

W momencie sprzedaży ziemi do opłat wchodzi koszt przekazania podatku do skarbówki oraz ceny założenia czy wpis do Ksiąg Wieczystych. To całokształt składa się na opłatę, którą podsumowuje kancelaria notarialna. Naturalnie, obniżenie taryf jest wysoce potrzebne, ponieważ nie wszyscy mogą ponieść tak duże koszty, które często wiążą się z trudnymi epizodami typu testament. Temat opłat urzędniczych to trudna i delikatna sprawa, gdyż jest dużo opinii co do tej kwestii. Unormowaniem tego problemu powinno zajmować się rząd na wniosek zainteresowanych wyborców, poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian w rozporządzeniach.