Kilka słów odnośnie PIT-ów

Podatki PIT to dla ludzi nieprzejrzysty i smutny obowiązek. Wiele z nich dotyczy różnych podmiotów rozliczających się co roku, jednak nie wszyscy wiedzą, co sumiennie każdy z nich znaczy oraz kogo obejmuje.
Jeden z druków to PIT 38, który jest musem osób zbywających własne papiery wartościowe.

Sprawozdanie muszę złożyć też osoby posiadające prywatne – poza działalnością gospodarczą – dochody pieniężne z tytułu na przykład zbycia pożyczonych papierów, pochodnych instrumentów finansowych oraz udziałów w spółkach o osobowości prawnej. Bardzo ważna jest data sprzedania papierów, a nie nabycia do nich praw.PIT 38 obejmuje także przejęcie udziałów w spółkach o charakterze prawnym albo wkładu w kooperatywach, możesz go łatwo wypełnić z pomocą Pitaxa„>. Do niego wlicza się też źródła finansowe pochodzące spoza granic Polski. Druki te składa się co roku obowiązkowo do ustalonego przez właściwe jednostki. Warto zapamiętać, że w przypadku związku małżeńskiego tenże PIT każdy doręcza indywidualnie.
strona www

Autor: Kārlis Dambrāns
Źródło: http://www.flickr.com
Rozróżnia się również PIT 28, zgodnie z którym należy rozliczyć się z przychodów na zasadach ryczałtu, dobre tego przykłady można znaleźć na stronie PITax.pl Łatwe podatkiŁatwe podatki. Mogą z niego korzystać osoby mające swoją spółkę gospodarczą, a także wspólnicy spółek cywilnych oraz jawnych. Ponadto pismo dotyczy także osoby rozliczające się z dochodów finansowych pochodzących między innymi z podnajmu oraz dzierżawy.

Trzeba zapamiętać, że rozliczeń za pomocą PIT 28 można dokonać tylko i wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu do organu skarbowego o pozyskaniu nowych dochodów. Jeśli jednak podatnik już wcześniej wykorzystywał ryczałt, nie musi składać oświadczenia.