Co to jest ISO 27001 oraz jakie niesie dodatkowe korzyści?

Każda firma posiada zbiór danych, którymi zarządza. Takie zasoby wiążą się z pewnymi zagrożeniami, przez co bardzo istotne jest, by właściwie zabezpieczyć cenne informacje, opracowując system ukierunkowany bezpośrednio na potrzeby przedsiębiorstwa.
Międzynarodowym standardem systemu zarządzania w kontekście bezpieczeństwa danych jest ISO/IEC 27001.

sklepy

Autor: Sang yun Lee
Źródło: http://www.flickr.com
ściany

Autor: Jacob’s
Źródło: Jacob’s

Ma zastosowanie we wszystkich organizacjach, w których informacja stanowi wymierną wartość bądź konieczność jej ochrony wynika z obowiązków określonych w przepisach. Wymieniony standard może być zatem wykorzystany w organizacjach, takich jak firmy z różnych branż, banki, jednostki administracji publicznej, jednostki służby zdrowia i organizacje non-profit. Bez względu na formę przetwarzania informacji wdrożenie standardu ISO 27001 pomaga stworzyć właściwie warunki do ochrony tychże informacji, czyli adekwatne w sytuacji odtajnienia, ryzyka utraty bądź zniszczenia. Bezpieczeństwo informacji zgodnie z wytycznymi standardu ISO 27001 rozpatrywane jest zawsze w trzech wymiarach: integralność informacji, poufność i dostępność informacji warto zapoznać się z informacjami na stronie. Oznacza to, iż informacja jest kompletna (nie ma wykluczeń, jakie mogą wpłynąć na jej niezrozumienie), dostęp do informacji powinny mieć wyłącznie osoby bądź podmioty upoważnione, kiedy jest to niezbędnekonieczne do realizacji ich obowiązków.

Wdrożenie iso 27001 daje wiele korzyści, na przykład: zwiększenie bezpieczeństwa wewnętrznego w kontekście ochrony zasobów firmy, minimalizowanie ryzyka niedostarczenia produktu bądź niewykonania usługi, racjonalizacja ponoszonych kosztów związanych z ubezpieczeniem firmy, spełnienie wymagań międzynarodowych koncernów w zakresie bezpieczeństwa informacji wdrożenia iso 27001. Poza tym, posiadanie prestiżowego certyfikatu wpływa na lepszą pozycję marki na rynku.