Zarządzanie poprzez cele oraz procesy biznesowe – czyli, dwie metody zmierzające pełną parą

Zarządzanie poprzez cele a także procesy biznesowe to dwójka alternatywy metod, które to używamy najczęściej w naszej własnej przedsiębiorstwie. Na czym one jednak polegają? Tego wszystkiego się dowiesz z naszego tekściku!

procesy biznesowe

Autor: Ano Lobb
Źródło: http://www.flickr.com
Nasz felieton zaczniemy od procesów z dziedziny biznesu. Proces biznesowy (inaczej metoda biznesowa), to powiązane ze sobą działania, a także zadania, które to powinny rozwiązać nasz problem w firmie, albo poprowadzić do jakiegoś konkretnego efektu. Procesy tego typu, zwykle bywają przedstawiane tak nazywanym „schematem blokowym”.

Tekst analizujący taką problematykę jest niezwykle wnikliwy, ale warto poznać inny punkt wiedzenia. My zalecamy to omówienie.

Zaistniały trzy rodzaje procesów z dziedziny biznesu: proces zarządczy, proces operacyjny, a także mechanizm pomocniczy. Ogólnie proces biznesowy wynika z zapotrzebowań klienteli, a jego efektem końcowym powinno być zaspokojenie jego (klienta albo klientów) zapotrzebowań. Istnieje parę cech, które są wymagane wewnątrz procesie biznesowym, a bywają to: Definiowalność, Uporządkowanie, klient (zobaczysz), Zwiększanie wartości, Osadzenie, a także nie słabiej istotne Wielofunkcyjność. Zajrzyjmy w tej chwili na kolejną metodę, czyli…

Metoda Zarządzania, którą jest zarządzanie przez cel, polega na założeniu, iż o najbardziej ważnych s[prawach powiązanych z przedsiębiorstwem, tego przedsiębiorstwa wynikach, uzależniona jest motywacja, inicjatywa oraz aktywność jego pracowników.

Pomysłem który przodował zrządzania przez cele (z angielskiego: „Management by Objectives”, w skrócie „MBO”), bywa skoncentrowanie się na wspólnym, wewnątrz relacji przełożeni oraz podwładni, ustaleniu kwestii pożądanych mierników końcowych, oraz tworzonych razem okresowych przeglądań, wraz z ocenianiem uzyskanych rezultatów.