Dofinansowania z urzędu pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Każdy początkujący biznesmen zamyślający uruchomienie własnej działalności gospodarczej może starać się o dopłaty z urzędu pracy, które są formą ograniczania bezrobocia.
Ogromnym atutem takiej dotacji jest fakt, że jest ona bezzwrotna.

Ponadto przyszły przedsiębiorca już po korzystnej dla niego decyzji otrzymuje dotacje właściwie dosyć prędko oraz jest ona wypłacona z góry – bez konieczności ponoszenia uprzednich wydatków z prywatnej kasy. Jednak przed zgłoszeniem się po dopłatę do urzędu pracy należy spełnić parę warunków – dokładnie o nich napiszemy w dalszej części tekstu.
inwestycja

Autor: Terry Madeley
Źródło: http://www.flickr.com
Warunki uzyskania dotacji to: posiadanie statusu osoby bez pracy, co uzyskuje się po zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy. Bezrobotny starający się o dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy nie powinien być studentem studiów dziennych. Może z kolei podjąć studia zaoczne.

Bierzesz ten artykuł za ciekawy? Kliknij odsyłacz do serwisu (https://www.tuv.com/poland/pl/certyfikacja-systemu-zarz%C4%85dzania-bezpiecze%C5%84stwem-informacji-na-zgodno%C5%9B%C4%87-z-norm%C4%85-iso-27001.html), które da Ci mnóstwo niezwykle wciągających danych na omawiany wątek.

Należy wypełnić wniosek. Na ogół cała procedura trwa powyżej miesiąc (czasem dłużej, do paru miesięcy), w zależności od biegłości danego urzędu pracy. Analizuje się formalne oraz merytoryczne wypełnienie podania, kwalifikacje zawodowe powodu, jego doświadczenie jak też ocenia się przewidywaną działalność. Ważne będzie spełnienie warunków określonych w regulaminie udostępnianym poprzez konkretny urząd pracy.

Zainteresował Cię taki wpis i musisz odnaleźć podobne informacje? Kliknij więc ten link oraz zobacz więcej porad na stronie!

Rozpatrywanie wniosków przez urząd pracy trwa blisko miesiąc. Po korzystnym rozpatrzeniu podania należy czekać następny tydzień na sygnowanie umowy z danym urzędem pracy i żyrantami.

Dopiero po podpisaniu owej umowy przez strony, środki w przeciągu kilku dni trafiają na rachunek osoby, jaka złożyła uprzednio podanie o dopłatę. W czasie wyznaczonym w umowie powinno się otworzyć firmę.