Na czym polega zawód komornika sądowego?

Hasło „komornik” u wielu osób wywołuje niemiłe skojarzenia, zaś kiedy słyszą: „prawo egzekucyjne” – dostają gęsiej skórki. Na nieszczęście zawód komornika nie jest ani łatwy do realizowania, ani miły.

Komornik sądowy to zawód prawniczy, dlatego też uprawnienia możemy uzyskać jedynie będąc funkcjonariuszem publicznym, jaki legitymuje się wykształceniem wyższym prawniczym albo administracyjnym. Dzięki temu komornik jest osobą zaufania publicznego, a również ma całkowitą wiedzę na temat prawa, zapewniającą mu wykonywanie zawodu. Upoważnienia komornika jest w stanie pozyskać jedynie osoba z wyższym wykształceniem, która zakończy dwuletnią aplikację. Taki urzędnik w toku pełnienia swego zawodu za każdym razem powinien legitymować się identyfikatorem wydanym przez Krajową Radę Komorniczą. Komornika obowiązuje tajemnica zawodowa, która zakazuje mu ujawniania informacji połączonych z pracą jednostkom trzecim, choć nie dotyczy ona stron postępowania. Komornik (http://komornikolesno.pl/) sądowy ma również zadanie utworzenia oraz prowadzenia kancelarii. Robota komornika sądowego polega na realizowaniu orzeczeń sądowych, które mają na celu odzyskanie długu. Jego upoważnienia zawierają egzekucję należności pieniężnych oraz niepieniężnych, zaś zakres działań urzędowych określają odpowiednie przepisy prawa. W jakimkolwiek działaniu komornik sądowy z Wrocławia zawsze musi stosować się do określonych procedur.
zakupy

Autor: jenny downing
Źródło: http://www.flickr.com
Powinno się mieć na uwadze, iż upoważnienia komornika sądowego pozwalają mu na mu praktykowanie swoich obowiązków mimo woli dłużnika. Stąd też uzasadnione jest tu wtargnięcie do wnętrza, a również przeszukanie rzeczy zadłużonej osoby. Za dowolne utrudnianie działania egzekucyjnego zagraża grzywna.

Zaś komornik za szkody wyrządzone działaniem nieadekwatnym z prawem odpowiada osobiście, a wręcz w wypadku znacznego naruszenia przepisów prawnych ten urzędnik traci swe uprawnienia komornika. Skonfiskowane przedmioty trafią na licytacje komornicze.